Čovjek je tijekom tisućljeća naučio kako je u interesu održavanja života i vrste sigurnost pojedinca i zajednice od osnovne važnosti. Pračovjek se povukao u pećinu i s naloženom vatrom čuvao ulaz, čovjek starog vijeka je podigao zidove, a u srednjem vijeku ogromne tvrđave i utvrde. Čovjeku 21. stoljeća je na sličan način sigurnost prijeko potrebna, a u međuvremenu svijet se promijenio. Danas je pitanje sigurnosti mnogo složenije nego ikada. Vrebaju na nas drugačije opasnosti, promijenila su se i obrambena sredstva.

Sada se ne trebamo bojati da ćemo u šumi postati žrtvom neke zvijeri, ali se moramo bojati da dok smo u šetnji netko će nam ukrasti auto sa parkirališta ili pokrasti kuću. Pitanje sigurnosti osoba i imovine se do danas razvilo u industrijsku granu. Iako težimo očuvanju slobode, ipak prihvaćamo da nas u interesu vlastite sigurnosti kontroliraju na bezbroj mjesta. Radi identifikacije nosimo osobne iskaznice sa sobom i već je sasvim prirodno za nas kad je traže i s automatskim čitačem vrše kontrolu nad njom. Ne primamo za zlo ni to, kada ulazimo u parkiralište i pomoću kamera se automatski registrira registarska oznaka našeg automobila. Sigurnost je i danas interes pojedinca i društva, slično kao i u stara vremena.

Tehnologija dioničkog društva A.R. Hungary, Inc. - u službi sigurnosti pojedinca i društva

Poduzeće A.R. Hungary, Inc. razvija, proizvodi i prodaje informacijska sredstva sigurnosne i prometne tehnike koja se temelje na inteligentnoj obradi slika. Njegovi kupci su poduzeća za integriranje sustava koja ih s primjenom najmodernijih inovacijskih tehnologija instaliraju do visoke tehničke razine svojim partnerima.

Sredstva sigurnosne i prometne tehnike koja se grade na know-how umjetno inteligentnoj obradi slika su izborila zadovoljstvo blizu 2000 partnera u više od 200 država. Na svakom kontinentu u svijetu, od Australije do Brazila, od Koreje do Saudijske Arabije, nalaze se njegovi uređaji za identifikaciju registarske oznake i za čitanje dokumenata.

U čemu je tajna uspjeha? Tajna uspjeha leži u angažiranosti poduzeća za istaknuta tehnička rješenja, za pouzdanost i efikasnost.

Put poduzeća ARH do uspjeha – je umjetna inteligencija i kompjutorsko prepoznavanje slike

Pojedinac pomoću svojih osjetila dolazi do informacija o svijetu oko sebe. Od 75 do 80 % podataka opaženih preko pet osjetila (za vid, sluh, okus, njuh, opip) i obrađenih pomoću mozga su vizualne informacije. Vizualno opažanje je dakle od istaknutog značaja u odnosu svijeta i čovjeka.

1990 godine smo s nekoliko mojih mladih kolega matematičara-inženjera razmatrali pitanje, može li se pomoću moderne kompjutorske tehnike stvoriti kompjuterski matematički model ljudskog mozga pomoću kojega je računalo u stanju „gledati i vidjeti”. Drugim riječima može li se računalo osposobiti za samostalnu interpretaciju sadržaja digitalne slike koju još do tada nije ”vidjelo” Uspjeh istraživanja potaknuo nas je na korištenje rezultata, dakle na rješavanje konkretnih zadataka.

Na taj način je bio izrađen prvi uređaj na svijetu za automatsku kompjutersku identifikaciju registarske oznake 1992. godine u Mađarskoj.

Nakon dosadašnjeg 12 godišnjeg permanentnog istraživanja i inovativnog razvijanja na visokoj razini može se sa sigurnošću utvrditi da je poduzeće A.R. Hungary, Inc. jedan od odlučujućih aktera na svjetskom tržištu sigurnosne i prometne tehnike zasnovanoj na obradi slike.

Proizvod CARMEN, proizvođača ARH, namijenjen je identifikaciji registarskih oznaka vozila. Njega karakterizira sposobnost čitanja bilo koje alfa-numeričke registarske oznake, te jedini na svijetu prepoznaje i arapskih registarskih oznake vozila.

Čitači dokumenata, proizvođača ARH, s izvrsnom sposobnošću stvaranja slike i s izvanredno jakom sigurnošću prepoznavanja izborili su priznanje u struci.

CARMEN ACCR - Automatic Container Code Recognition

Novi proizvod tvtrke ARH je FACEIDENT, uređaj namjenjen identifikaciji lica osoba. Karakterizira ga brzina i pouzdanost rada te se je izuzetno iskazao kao sustav kontrole ulaza u objekte gdje se prepozbavanje osoba zasniva prepoznavanju lica.

Tehnologija poduzeća A.R. Hungary, Inc. - u službi sigurnosti pojedinca i društva – Tehnologija i kvaliteta

Da li ste već zbrojili koliko ste sve različitih vrsta osobnih dokumenata imali do sada u životu, te koliko ih imate sada? Zamislimo samo koliko se u jednom običnim danom isprava kontrolira po svijetu – u zračnim lukama, na graničnim prijelazima, u bankama i drugdje! Prema računima deset tisuća u sekundi! Iz tog slijedi da je djelotvornost i brzina kontrole od ozbiljnog sigurnosnog, a na naposljetku i privrednog interesa.

Poduzeće A.R. Hungary, Inc. je 1998. godine postavilo za cilj razvijanje takvog uređaja za automatsko čitanje i kontroliranje isprava čijom upotrebom se može ostvariti brza i efikasna kontrola dokumenata na visokoj razini. Tako je nastala grupa proizvoda Passport Reader.

Zadatak nije bio jednostavan! Uređaji su morali biti pogodni za prepoznavanje zaštitnih znakova koji se nalaze na ispravama. Da se mogu prepoznati zaštitni znakovi, treba napraviti slike i pri normalnom, infra te ultravioletnom svjetlu. Cijeli proces ne smije trajati više od 2 do 3 sekunde. Uređaj mora biti mali, a uz to on mora biti i masivne izrade.

Kao rezultat dvogodišnjeg razvijanja 2000. godine nastao je uređaj koji prvi odgovara očekivanjima, a danas se kao najmodernija grupa CLR proizvoda nalazi u korištenju diljem svijeta gdje je izborila međunarodni uspjeh.

CLR uređaji pri vidljivom (bijelom), infra i ultravioletnom svjetlu uz sliku vrhunske kvalitete nudi i vrlo pouzdano prepoznavanje OCR karakteta zahvaljujuči algoritamu za prepoznavanje karaktera. Takav sustav nudi daljnje jedinstvene usluge. Sposobnost za prepoznavanje barkodova 2D, za izradu UV slika u boji, za automatsku detekciju dokumenta, te za čitanje podataka s chipova RFID što su ugrađeni u najnovije putovnice.

Različita izrada grupe proizvoda CLR nudi nam savršeno rješenje za najrazličitija područja primjene. Njihova upotreba je neobično jednostavna te ne zahtijeva specijalnu obuku. Uređaj detektira ponuđeni dokument te ga trenutno samostalno obradi i izvrši izradu slike odnosno njezinu analizu.

Tijekom razvijanja konstruktori su posebno veliku pozornost posvetili lakoj integriranosti CLR uređaja. CLR proizvodi zahvaljujuči otvorenom programu mogu se jednostavno integrirati u bilo koji kompleksni informatički sustav koji se temelji na kontroli ulaza.

Uspješnost naše suradnje s partnerima za integriranje sustava potvrđuje i činjenica da u svijetu funkcionira više tisuća DR uređaja u različitoj primjenama: zračne luke, granični prijelazi, ambasade, hoteli, uredi javnih bilježnika…

U zadnjih nekoliko godina razvojem telekomunikacija nastala je mogućnost razvoja mobilnih uređaja za čitanje i kontrolu dokumenata. Mobilni uređaji ubrzo su našli primjenu u zračnim lukama, na graničnim prijelazima, prilikom kontrole na cestama, za kontrolu u vlakovima, na brodovima. Tvrtka A.R. Hungary, Inc. razvila je mobilni čitač putovnica tipa PR 303

PR 303 je naprava, pomoću koje se jednostavno može izvršiti kontrola podataka u dokumentima. Cijeli postupak traje manje od dvije sekunde. Uređaj je pogodan za manipuliranje s manjim bazama podataka te za traženje podataka na osnovu GPRS. Uređaj PR 303 se posebno dobro može iskazao u kontroli na međunarodnim vlakovima.

Tehnologija CARMEN ANPR odgovara očekivanjima. Brza, točna i efikasna u odnosu na troškove. Ovo potvrđuje više tisuća sustava na osnovu CARMEN ANPR u više od 60 zemalja i blizu 1000 partnera od AR Hungaria za integriranje sustava.

Kako funkcionira CARMEN ANPR?

Kamera napravi slike detektiranog vozila
Na slici potraži registarski broj i izvrši prepoznavanje karaktera
Napravljene slike i registarski broj šalju se dalje prema sustavu za pohranjivanje podataka i za daljnju obradu podataka.

A.R. Hungary, Inc. s verzijama softvera CARMEN i sa hardverskom opremom nudi rješenje poput skale za integratore sustava.


CARMEN Parking Software - efikasan u troškovima Idealno rješenje kod ulaznih vrata
CARMEN FreeFlow Software - neograničen: Permanentno prepoznavanje, može se primijeniti u slučaju vozila koja se kreću velikom brzinom
Pomoću digitalne kartice za FXVD4 video-znak se lako može priključiti sustavu bilo koja videokamera
FXCAM IBW 2000 ANPR kamera je „plug and play” rješenje za pravljenje idealne slike
ARH Car PC

Karakteristike CARMEN ANPR motora

Prepoznavanje karaktera neovisno o državama i znakovima – kineski, arapski, latinski
Velika točnost u prepoznavanju – kod alfa numeričkih registarskih oznaka iznad 98 %
Brzo prepoznavanje – cijeli postupak čitanja traje manje od 80 msec
Tehnologija efikasna u troškovima – istaknuti odnos cijene i učinka
Lako i brzo se može integrirati – potpora od različitih operacijskih sustava i jezika razvijanja


Dok ovaj prezentacijski film gledate motor CARMEN za prepoznavanje registarskih oznaka je pročitao više od 100 000 registarkih oznaka na 5 kontinenata u svijetu
U parking kućama
Na naplatnim parkiralištima
U čuvanim objektima
Na terminalima za kamione
Na graničnim prijelazima
Na autocestama
Na prometnim raskrsnicama
U tunelima, na mostovima
U garažama
Na benzinskim stanicama
Na autocestama
Kod naplatnih kućica
U dijelovima grada zatvorenima pred automobilima

For further and more up to date information visit our website at www.arh.hu

If you have questions about our solutions feel free to contact us.
For sending an email in English, please click here.